Vi jobber for enhver tid etter siste standard som gjelder innenfor bygg og anlegg. 
Våre 2 mest brukte isopor typer er ekspandert polystyren. (EPS) og Ekstrudert polystyren (XPS), men det er selvsagt mange flere typer alt etter hva bruksområdet er. Isopor brukes om isolasjon mellom betong og grunn for å hindre varmetap.
I dag finnes det 2 måter å armere. Den første gjøres med armeringsmatter som legges ned på område før støp. Den andre kalles fiberarmert betong, der (et stort antall) fibre som blandes inn i betongen på blandestasjonen. Det er to typer fibre som er vanlig i bruk, stålfibre og fibre av polypropylen, karbonfibre eller basaltfiber kan også brukes. Synlige gulv kan ikke ha fiberarmert betong da fibre kan legge seg i overflate.
Våre dyktige arbeidere vil vurdere bruksområde og belastning på gulv. Ut i fra det vil vi velge det beste alternativ for deg.